Zmiana przepisów dotycząca rejestracji aut w 2024 roku

Od początku roku zaczęły obowiązywać zmiany w PRD wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu […]

Zmiana przepisów dotycząca rejestracji aut w 2024 roku Read More »