Zmiana przepisów dotycząca rejestracji aut w 2024 roku - Edmark Auto
Jedyny autoryzowany dealer i serwis w Polsce Centralnej
Autorzy treści: Zespół Edmark

Autorzy treści: Zespół Edmark

Jedyny autoryzowany dealer i serwis w Polsce Centralnej

Zmiana przepisów dotycząca rejestracji aut w 2024 roku

Od początku roku zaczęły obowiązywać zmiany w PRD wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przerejestrowania nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Ustawa wprowadza do PRD art. 73aa, zgodnie z którym właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

– nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

– sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dla przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami ustawa przewiduje dłuższy termin na spełnienie powyższych obowiązków – wynosi on 90 dni. Wyłączone z obowiązku są samochody nowe (niezarejestrowane i technicznie nowe).

Udostępnij!

Facebook
Twitter
LinkedIn
W temacie!

Powiązane wpisy

Awangardowa Środa 22 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy na Awangardową Środę, wyjątkowe spotkanie przedsiębiorców w niecodziennym klimacie burleski już 22.11.2023 w Klubie Nocnym OCZKI ul.Oczki 1A, Warszawa o godzinie 18.00 do